Meeting Room Booking System : ระบบจองห้องประชุม สพป.สกลนคร เขต 3
ช่วงวันที่ ถึง
   
เลขที่
ห้องประชุม
กิจกรรม/งาน
วัน เดือน ปี
ช่วงเวลา
จำนวน
กลุ่ม
ผู้แจ้ง
271
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุม สสคบ.
2558-04-24
ช่วงเช้า
15
กลุ่มอำนวยการ
นางสาววริศรา
272
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมคณะกรรมการ สอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558
2558-04-22
ทั้งวัน
400
กลุ่มบริหารงานบุคคล
พรทิวา
273
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบแข่งขัน ร.ร มัธยมวานรนิวาส สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 ครั้งที่ 1/2558
2558-04-22
ช่วงบ่าย
20
กลุ่มนโยบายและแผน
จิราภา ปิ่นทะวงศ์
274
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมผู้บริหาร
2558-04-17
ช่วงเช้า
20
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวจินดา แสนสุริวงศ์
275
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมผู้บริหาร
2558-04-10
ช่วงเช้า
220
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวจินดา แสนสุริวงศ์
276
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ แข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด เอเม็ท คำคม และซูโดกุ ปีการศึกษา 2557
2558-04-09
ทั้งวัน
70
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สุทธิมา สาริบุตร
277
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่าย
2558-04-09
ช่วงเช้า
10
กลุ่มนโยบายและแผน
จิราภา ปิ่นทะวงศ์
278
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประชุมชี้แจงการจัดจ้างการก่อสร้างอาคารเรียน
2558-04-09
ช่วงเช้า
45
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
พิชิตชัย เเสนอุบล
279
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมคอร์ดเวิร์ด เอเม็ท คำคม และซูโดกุ
2558-04-08
ทั้งวัน
40
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สุทธิมา
280
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรอง
2558-04-07
ช่วงเช้า
25
กลุ่มอำนวยการ
นางพันทอง
281
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมสัมมนาพนักงาน ทีโอที
2558-04-03
ช่วงบ่าย
150
กลุ่มอำนวยการ
จ.อ.หญิงปิยะพร
282
ห้องประชุมมิตรภาพ ตรวจสอบคุณสมบัติ
2558-04-03
ช่วงเช้า
50
กลุ่มอำนวยการ
นายจรัส
283
ห้องประชุมมิตรภาพ ตรวจสอบคุณสมบัติ
2558-04-02
ช่วงเช้า
50
กลุ่มอำนวยการ
นายจรัส
284
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ ประชุมภาษาอังกฤษ
2558-04-02
ทั้งวัน
100
กลุ่มอำนวยการ
นายชยุต เด่นนารี
285
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ การจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล
2558-04-01
ทั้งวัน
90
กลุ่มนโยบายและแผน
จิราภา แสงสว่าง
286
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมประธานศูนย์
2558-04-01
ช่วงเช้า
40
กลุ่มอำนวยการ
นางสาวจินดา แสนสุริวงศ์
287
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ อบรมครูวิทยาศาสตร์
2558-03-31
ทั้งวัน
70
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
288
ห้องประชุมมิตรภาพ ตรวจสอบคุณสมบัติ
2558-03-31
ช่วงบ่าย
50
กลุ่มอำนวยการ
นายจรัส
289
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ อบรมครูวิทยาศาสตร์
2558-03-30
ทั้งวัน
70
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
290
ห้องประชุมมิตรภาพ ตรวจสอบคุณสมบัติ
2558-03-30
ช่วงบ่าย
20
กลุ่มอำนวยการ
นายจรัส
291
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ รับสมัครสอบครูผูุ้ช่วย
2558-03-29
ทั้งวัน
200
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สมสวาท
292
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ รับสมัครสอบครูผูุ้ช่วย
2558-03-28
ทั้งวัน
200
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สมสวาท
293
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ รับสมัครสอบครูผูุ้ช่วย
2558-03-27
ทั้งวัน
200
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สมสวาท
294
ห้องประชุมมิตรภาพ คัดเลือก 38 ค (2)
2558-03-27
ช่วงบ่าย
10
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางนนทนา แก้วจุลลา
295
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ รับสมัครสอบครูผูุ้ช่วย
2558-03-26
ทั้งวัน
200
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สมสวาท
296
ห้องประชุมมิตรภาพ ประชุมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
2558-03-26
ช่วงเช้า
30
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
297
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ รับสมัครสอบครูผูุ้ช่วย
2558-03-25
ทั้งวัน
200
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สมสวาท
298
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ รับสมัครสอบครูผูุ้ช่วย
2558-03-24
ทั้งวัน
200
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สมสวาท
299
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กรอกข้อมูลผลสอบวัดการอ่าน
2558-03-23
ทั้งวัน
20
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
จิราพร เลิศลำหวาน
300
ห้องประชุมศาลากลางน้ำ รับสมัครสอบครูผูุ้ช่วย
2558-03-23
ช่วงเช้า
200
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สมสวาท
[หน้าก่อน = 9] กำลังแสดงหน้าที่ 10/28 [หน้าถัดไป = 11]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Business Website - Free Website Template